spoczywać


spoczywać
Akcent spoczywa na czymś zob. akcent 1.
Coś spoczywa na czyichś barkach zob. bark.
Spocząć gdzieś na wieki zob. wiek 5.
Spocząć na laurach zob. laur.
Spocząć w Bogu zob. Bóg 10.
Spocząć w grobie zob. grób 3.
Spoczywać na marach zob. mary 1.
Spoczywać w czyichś rękach, w czyimś ręku zob. ręka 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • spoczywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, spoczywaćam, spoczywaća, spoczywaćają {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} leżeć lub siedzieć, najczęściej dla odpoczynku; wypoczywając, nabierać sił : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spoczywać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spoczywać — → spocząć …   Słownik języka polskiego

  • spoczywać – spocząć na laurach — {{/stl 13}}{{stl 7}} zadowolić się początkowymi sukcesami i zaniechać dalszej pracy, zwykle zamykając sobie w ten sposób drogę do osiągania nadal dobrych wyników : {{/stl 7}}{{stl 10}}W drugim semestrze spoczął na laurach i skończyły się piątki.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spoczywać – spocząć na wieki — {{/stl 13}}{{stl 7}} umrzeć, zostać pochowanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po wielu cierpieniach w końcu spoczął na wieki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spocząć — Akcent spoczywa na czymś zob. akcent 1. Coś spoczywa na czyichś barkach zob. bark. Spocząć gdzieś na wieki zob. wiek 5. Spocząć na laurach zob. laur. Spocząć w Bogu zob. Bóg 10. Spocząć w grobie zob. grób 3. Spoczywać na marach zob …   Słownik frazeologiczny

  • spocząć — dk Xc, spocznę, spoczniesz, spocznij, spocząćczął, spocząćczęła, spocząćczęli, spocząćcząwszy spoczywać ndk I, spocząćam, spocząćasz, spocząćają, spocząćaj, spocząćał 1. podn. książk. «usiąść, położyć się, zwykle dla odpoczynku, nabrania sił;… …   Słownik języka polskiego

  • mary — 1. Leżeć, spoczywać na marach «umrzeć, być martwym»: Kiedy w maju 1667 roku spoczęła na marach, pisano, że miesiąc ten przyniósł królowej śmierć, a królestwu zdrowie. J. Tazbir, Silva. 2. Ujrzeć, widzieć itp. kogoś na marach «wyobrażać sobie… …   Słownik frazeologiczny

  • ręka — 1. Być, znajdować się, spoczywać w czyichś rękach, w czyimś ręku a) «być czyjąś własnością, należeć do kogoś»: Wieczorem większa część Pragi znajdowała się w rękach powstańców. J. Andrzejewski, Popiół. b) «zależeć od kogoś»: W tym czasie ogólne… …   Słownik frazeologiczny

  • siedzieć — ndk VIIa, siedziećdzę, siedziećdzisz, siedziećdział, siedziećdzieli 1. «znajdować się w pozycji, w której ciało załamane w biodrach spoczywa całym ciężarem na pośladkach, a nogi są zwykle zgięte w kolanach; o zwierzętach: spoczywać całym ciężarem …   Słownik języka polskiego

  • laur — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. laurze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wiecznie zielone drzewko rosnące w basenie Morza Śródziemnego; uprawiane ze względu na aromatyczne liście, służące jako przyprawa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień